Top legislature starts standing committee session

The Standing Committee of the 14th National People's Congress (NPC), the top legislature, started its sixth session Friday in Beijing.

Zhao Leji, chairman of the NPC Standing Committee, presided over the session's first plenary meeting.

Leadership

- Chairman of the NPC Standing Committee:

Zhao Leji

- Vice Chairpersons of the NPC Standing Committee:

Li Hongzhong

Wang Dongming

Xiao Jie

Zheng Jianbang

Ding Zhongli

Hao Mingjin

Cai Dafeng

He Wei

Wu Weihua

Tie Ning

Peng Qinghua

Zhang Qingwei

Losang Jamcan

Shohrat Zakir

- Secretary-General:

Liu Qi

Copyright © The National People's Congress of the People's Republic of China.All Right Reserved. Presented by China Daily.