Senior lawmakers meet amid legislative session

June 28, 2023

Senior lawmakers met on Tuesday during the country's ongoing legislative session.

Members of Council of Chairpersons

Chairperson Li Zhanshu

- Vice Chairpersons
Wang Chen Cao Jianming Zhang Chunxian Shen Yueyue Ji Bingxuan Arken Imirbaki Wan Exiang Chen Zhu Wang Dongming Padma Choling Ding Zhongli Hao Mingjin Cai Dafeng Wu Weihua
- Secretary-General:
Yang Zhenwu

RESPONSIBILITIES

The chairperson of the National People's Congress Standing Committee shall preside over the work of the National People's Congress Standing Committee and convene meetings of the National People's Congress Standing Committee. The vice chairpersons and the secretary general shall assist the chairperson in his or her work.

The chairperson, vice chairpersons and the secretary general constitute a Council of Chairpersons, which handles the important day-to-day work of the National People's Congress Standing Committee.

—— Constitution of the People's Republic of China (Article 68)


Copyright © The National People's Congress of the People's Republic of China.All Right Reserved. Presented by China Daily.