5 rural tourism routes in Guangxi

(en.gxzf.gov.cn)

Updated: 2020-04-14

1. Tea cultural tour

Route: Guilin - Yangshuo county - Liuzhou - Hengxian county - Lingshan county - Pubei county - Hepu county

Rural tourism areas along the way: Shengzhong Tea Expo Garden, Shimenchong Forest Valley, Buyang Tea Village, Qixian Peak Tea Factory Scenic Area, Luoyang Ecological Manor, Hepu villages.

2. Countryside tour with terraced fields

Route: Liuzhou/Nanning/Yulin - Luzhai county - Guilin - Yongfu county - Longsheng Ge autonomous county - Xing'an county - Quanzhou county

Rural tourism areas along the way: Taohuawan Ecological Tourism Area, Longsheng Rural Tourism Area, Huajiang Township Leisure Resort, Xianglile Resort Villa, Zhoujiayuan Rural Tourism Area.

广西乡村游1.jpg

Aerial view of terraced fields in Longsheng Ge autonomous county, Guilin, Guangxi Zhuang autonomous region. [Photo/Xinhua]

3. Seaside leisure & fishing tour

Route: Nanning/Liuzhou/Yulin - Qinzhou - Fangchenggang - Beihai

Rural tourism areas along the way: Sanniang Bay, Jiameiyuan Coastal Leisure Farm, Leshan Ancient Fishing Village, Dongxing Colorful Beiqiu Bay, Qingshantou Rural Tourist Area.

广西乡村游2.jpg

Sanniang Bay in Qinzhou, Guangxi Zhuang autonomous region. [Photo/gxnews.com.cn]

4. China-Vietnam border adventure tour

Route: Nanning - Fusui county - Jingxi county - Napo county - Daxin county - Longzhou county - Pingxiang - Ningming county - Dongxing

Rural tourism areas along the way: Guliao Cultural Tourism Area, Mingshi Rural Holiday Tourism Area, Sakura Valley Rural Tourism Area, Laijiang Rural Tourism Area, Wuxu Taiwan Flower Industrial Park, E'quan Rural Tourism Area, Jiuzhou Rural Tourism Area.

广西乡村游3.jpg

Mingshi Rural Holiday Tourism Area in Daxin county, Chongzuo, Guangxi Zhuang autonomous region. [Photo/gxnews.com.cn]

5. Spring tour along Lijiang River

Route:Liuzhou/Nanning - Xing'an county - Lingchuan county - Guilin - Yangshuo county - Lipu

Rural tourism areas along the way: Xing'an Xianglile Holiday Villa, Lingui Lianhua Island, Lipu Jinzhou Bay Tourism Farm, Yangshuo Holiday Villa, Xing’an Laoshanjie Farm.